Statisztikáink

A z 58/2013 NGM Rendelet 2.§ (1) f) pontja szerint a felnőttképzési engedély alapján képzéseket folytató intézmény honlapján  rendszeresen  közzéteszi  a  képzési  tevékenységére  vonatkozó  naprakész,  objektív mennyiségi és minőségi információkat.
Az International House Language School Kft 2015 január 1. és december 31. között végzett elégedettség-mérésének az átlagai az alábbiak:

             
  2015 angol német  
  terv elért eredmény terv elért eredmény  
  Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? (1-10) 9.75 9.5 9.75 8.75  
  Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? (1-10) 9.5 9.54 9.5 9.23  
  Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? (1-10) 9.5 9.13 9.5 9.05  
  Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (1-10) 8 8.5 8 8  
  Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? (1-10) 8.5 9 8.5 9.2  
  Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? (1-10) 8.5 9.13 8.5 9.25  
  Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? (1-10) 8.95 9 8.95 8.91  
  Lemorzsolódás 30% 29% 0% 0%