Nyelvoktatás

TANFOLYAMAINK

MITŐL VÁLT VILÁGSZERTE ELISMERTTÉ AZ IH SZEMLÉLETE?

 

 • kommunikációra fektetett hangsúly
 • sikerélmény alapú módszertan
 • azonnali nyelvhasználat
 • valós helyzetek
 • azonos tudásszintű csoportok

 

A csoportok összetételét díjmentes írásbeli és szóbeli szintfelmérést követően alakítjuk ki, amely a valós, jelenlegi nyelvtudásodat hivatott feltérképezni annak érdekében, hogy a számodra legmegfelelőbb kurzusunkat tudjuk biztosítani Neked.

 

Kerülj Te is a kívánt nyelvtudás birtokába egységekre tagolt, egymásra épülő szintjeinken végighaladva, speciális készségek fejlesztésével!

A1 Szint

 • Képes vagyok egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy hajlandó a mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel is megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását.
 • Képes vagyok feltenni és megválaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak.
 • Képes vagyok egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal bemutatni a lakóhelyemet és az ismerőseimet.

A2 Szint

 • Képes vagyok az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon információt cserélni mindennapi tevékenységekről vagy témákról. Képes vagyok a nagyon rövid információcserére még akkor is, ha egyébként nem értek meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyek.
 • Képes vagyok egyszerű eszközökkel és mondatokkal beszélni a családról és más személyekről, életkörülményeimről, tanulmányaimról, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeimről.

B1 Szint

 • Képes vagyok elboldogulni a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik.
 • Képes vagyok felkészülés nélkül részt venni az ismert, az érdeklődési körömnek megfelelő, vagy mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban.
 • Képes vagyok egyszerű kifejezésekkel beszélni élményekről, eseményekről, az álmaimról, reményeimről és céljaimról. Képes vagyok röviden is megmagyarázni, indokolni véleményemet és terveimet.

B2 Szint

 • Képes vagyok az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre.
 • Képes vagyok aktívan részt venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejtem a véleményemet.
  Képes vagyok világosan és kellő részletességgel kifejezni magam számos, az érdeklődési körömbe tartozó témában.
 • Képes vagyok kifejteni a véleményemet valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezem a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.

C1 Szint

 • Képes vagyok folyamatosan és gördülékenyen kifejezni magam, ritkán keresem a szavakat és kifejezéseket.
 • képes vagyok a nyelvet könnyedén és hatékonyan használni a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolataimat, véleményemet pontosan ki tudom fejteni; hozzászólásaimat a beszélőtársakéhoz tudom kapcsolni.
 • Képes vagyok világosan és részletesen leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonok, egyes elemeket részletezek, és mondanivalómat megfelelően fejezem be.

C2 Szint

 • Képes vagyok könnyedén részt venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmazok sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat.
  Képes vagyok gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszélni. Ha elakadok, úgy kezdem újra és fogalmazom át a mondandómat, hogy az szinte fel sem tűnik.
 • Képes vagyok világosan és folyamatosan, stílusomat a helyzethez igazítva leírni vagy kifejteni bármit, előadásomat logikusan megszerkeszteni; segítem a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.