Nyelvoktatás

Tanfolyamaink

 

Tanfolyamainkon a fő hangsúly a kommunikációra helyeződik. Módszertanunk lényege, hogy hallgatóinknak sikerélményt adunk az első pillanattól kezdve. Iskolánk – kis angol szigetként – azonnali nyelvhasználatra ösztönzi tanulóit, akik már az első nyelvórák után valós helyzetekben is használni tudják a tanultakat.

 

Tanfolyamainkat – az eltérő tanulási sajátosságok miatt – korosztályonként szervezzük.

 

Nagyon fontos, hogy csoportjainkba egy tudásszinten levő hallgatóink tanulnak együtt, így mindenki azt tanulja, amire valóban szüksége van. Homogén tudásszintű csoportjainkat írásbeli és szóbeli szintfelmérésünksegítségével alakítjuk ki. A szintfelmérés az Ön jelenlegi valós tudását hivatott feltérképezni, hogy az Önnek legmegfelelőbb csoportban tudja folytatni tanulmányait.

Mivel a nyelvtanulás egy hosszú folyamat, ezért a tananyagot kisebb egységekre, úgynevezett szintekre tagoljuk. Egymásra épülő szintjeinken végighaladva Ön is biztosan a kívánt tudás birtokába kerül. Általános tanfolyamainkon egy tudásszint anyaga 40 tanóra alatt sajátítható el. Önnek az elérni kívánt nyelvtudáshoz annyiszor 40 tanórára van szüksége, ahány szintet jelenlegi szintjéről indulva el kell végeznie.

 

Egyedi nyelvtanfolyamaink mindig egy adott tudásszintre építve a speciális készségeket fejlesztik.

A1 Szint

 • Képes vagyok egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy hajlandó a mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel is megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását.
 • Képes vagyok feltenni és megválaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak.
 • Képes vagyok egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal bemutatni a lakóhelyemet és az ismerőseimet.

A2 Szint

 • Képes vagyok az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon információt cserélni mindennapi tevékenységekről vagy témákról. Képes vagyok a nagyon rövid információcserére még akkor is, ha egyébként nem értek meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyek.
 • Képes vagyok egyszerű eszközökkel és mondatokkal beszélni a családról és más személyekről, életkörülményeimről, tanulmányaimról, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeimről.

B1 Szint

 • Képes vagyok elboldogulni a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik.
 • Képes vagyok felkészülés nélkül részt venni az ismert, az érdeklődési körömnek megfelelő, vagy mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban.
 • Képes vagyok egyszerű kifejezésekkel beszélni élményekről, eseményekről, az álmaimról, reményeimről és céljaimról. Képes vagyok röviden is megmagyarázni, indokolni véleményemet és terveimet.

B2 Szint

 • Képes vagyok az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre.
 • Képes vagyok aktívan részt venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejtem a véleményemet.
  Képes vagyok világosan és kellő részletességgel kifejezni magam számos, az érdeklődési körömbe tartozó témában.
 • Képes vagyok kifejteni a véleményemet valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezem a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.

C1 Szint

 • Képes vagyok folyamatosan és gördülékenyen kifejezni magam, ritkán keresem a szavakat és kifejezéseket.
 • képes vagyok a nyelvet könnyedén és hatékonyan használni a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Gondolataimat, véleményemet pontosan ki tudom fejteni; hozzászólásaimat a beszélőtársakéhoz tudom kapcsolni.
 • Képes vagyok világosan és részletesen leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonok, egyes elemeket részletezek, és mondanivalómat megfelelően fejezem be.

C2 Szint

 • Képes vagyok könnyedén részt venni bármilyen társalgásban, vitában; nagy biztonsággal alkalmazok sajátos kifejezéseket és különböző nyelvi fordulatokat.
  Képes vagyok gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok finom kifejezésére is ügyelve beszélni. Ha elakadok, úgy kezdem újra és fogalmazom át a mondandómat, hogy az szinte fel sem tűnik.
 • Képes vagyok világosan és folyamatosan, stílusomat a helyzethez igazítva leírni vagy kifejteni bármit, előadásomat logikusan megszerkeszteni; segítem a hallgatót abban, hogy a lényeges pontokat kiragadja és megjegyezze.

Jelentkezés menete:

Ahhoz, hogy tanfolyamra jelentkezhess szükséged lesz egy szintfelmérésre.

A szintfelmérésre bejelentkezés nélkül lehet érkezni iskolánkba minden hétköznap 09.00 – 18.00 között.

A szintfelmérés két részből áll: egy írásbeliből és egy szóbeliből, de az írásbeli részét honlapunkon is kitölthetted az online szintfelmérő menüpontban.

Szóbeli teszted után és személyre szabott ingyenes tanácsadást követően kiválaszthatjuk a számodra legmegfelelőbb tanfolyamot.