Statisztikáink

A z 58/2013 NGM Rendelet 2.§ (1) f) pontja szerint a felnőttképzési engedély alapján képzéseket folytató intézmény honlapján  rendszeresen  közzéteszi  a  képzési  tevékenységére  vonatkozó  naprakész,  objektív mennyiségi és minőségi információkat.
Az International House Language School Kft. 2018  január 1. és december 31. között végzett elégedettség-mérésének az átlagai az alábbiak:

2018 angol
  terv elért eredmény
Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival? (1-10) 9,80 9,85
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával? (1-10) 9,50 9,55
Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek? (1-10) 9,50 9,55
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (1-10) 8,00 8,00
Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével? (1-10) 8,50 8,55
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével? (1-10) 8,50 8,55
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? (1-10) 9,00 9,50
Lemorzsolódás   29% 27%